NIPT

 

Hva er NIPT? 

Innherred ultralydklinikk er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre NIPT test.

Vi har god kompetanse om fosterdiagnostikk og lang erfaring innen ultralyd av gravide.

 NIPT står for Non- Invasiv Prenatal Test, og er en blodprøve – en screeningtest som benyttes innen fosterdiagnostikk. Hensikten er å påvise sannsynlighet for kromosonavvik hos fostret.

Testen avdekker tre spesifikke kromosonavvik.

Trisomi 21 ( Down Syndrom), Trisomi 18 (Edward Syndrom) og Trisomi 13 (Partau Syndrom). Dette i henhold til norsk lovgivning.

Blodprøven, er en sikker og pålitelig test, og vil oppdage 99% av de kromosonfeil nevnt ovenfor. Testen kan tas av mor fra svangerskapsuke 10+0, men vi anbefaler å ta den litt senere.

NIPT OG ULTRALYD.

Vi anbefaler å gjøre en kombinasjon av NIPT og ultralyd.

Ultralyd er viktig med tanke på å måle lengde av fostret-CRL og ut fra det fastslå svangerskapslengden. Samtidig se om det er et eller flere foster samt se at det er hjerteaktivitet hos fostret.

Fremgangsmåte

Før du kommer til oss, ønsker vi at du har gjennomført NIPT skolen. Du logger deg inn med Bank ID, og leser informasjon der.

1. Du bestiller time, helst etter uke 11 i svangerskapet.

2. Tar NIPT skolen – https://niptskolen.no

3. Du kommer til time på klinikken, der vi gjør ultralyd og gir        veiledning om NIPT test, og du signerer samtykkeskjema til  undersøkelsen.

Vi vil forsikre deg om at du er nok informert, og vi vil gi veiledning.

Svar på prøven

Ved normale svar vil du motta SMS direkte fra laboratoriet.

Enkelte ganger kan svaret være usikkert eller vi ikke har fått tilstrekkelig DNA materiale, da vil den gravide bli kontaktet av oss.

Hvis blodprøven viser høy sansynelighet for Trisomi 21, 18 eller 13 vil vi kontakte den gravide og henvise til fosterdiagnostikk ved Senter for fostermedisin St. Olav. De vil på ny ta ultralyd og en invasiv prøve, dette for å bekrefte/avkrefte mistanke om kromosonfeil.

Vi samarbeider med Life Genomics AB i Gøteborg i Sverige- Edda Labs, som har lang erfaring og meget god kompetanse på NIPT analyse.