Ultralyd

 

Hva er ultralyd? 

I dag får alle gravide et tilbud om en rutineundersøkelse rundt uke 18. Mange ønsker gjennom svangerskapet å benytte seg av private tilbud som et supplement til denne rutineundersøkelsen. Noen ønsker å få bekreftet graviditeten, noen ønsker å bli bedre kjent med den lille i magen og noen ønsker å se at alt står bra til med den lille. Uansett grunn – er du hjertelig velkommen til Innherred ultralyd. Mitt ønske som jordmor er å skape en god og trygg opplevelse for blivende foreldre.

Ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode (en probe). Ved 2D ultralyd vil lydbølger bli sendt fra proben og inn til fosteret. Ekkoet som da oppstår når lydbølgene treffer fosteret, returneres tilbake til proben. En datamaskin bearbeider de innkomne lydsignalene om til levende svart-hvitt bilder på skjermen. Fostervannet i livmorhulen gir utmerkede betingelser for overføring av lydbølger til fosteret og morkaken. Ultralyd under svangerskapet gir pålitelig informasjon om fosteret.

Ultralyd er ikke farlig. Langtidsstudier av barn som har vært utsatt for ultralyd i svangerskapet viser ingen skadelige virkninger verken på vekst, språk eller kroppslig utvikling. Siden ultralyd ble et tilbud til alle gravide i Norge i 1986, er det ikke registrert skadevirkninger på fosteret.

Her hos Innherred ultralyd tilbyr jeg ulike ultralydundersøkelser ut ifra hvor langt dere har kommet i svangerskapet og hva dere måtte ønske ut av undersøkelsen.

Tidlig ultralyd, uke 6 – 11

Tidlig ultralyd mellom uke 6-11, gjøres vaginalt. Hensikten med undersøkelsen er å se utviklingen av svangerskapet, at fosteret er i uterus og antall foster. Hjertet har begynt å slå, og hjertefrekvensen varierer ut fra hvilken svangerskapsuke du er i. Ved å måle fosteret fra hode til rumpe- CRL, beregnes svangerskapslengden.

Den embryonale fasen avsluttes, og embryoet går nå over til å være et foster. God oppfølging og en ultralydundersøkelse mellom uke 6-11 kan ofte være nødvendig og viktig da sjansen for spontanabort er størst i denne perioden.

2D ultralyd, uke 12-18

Nå har den føtale perioden startet, alle organene er dannet og det begynner å ligne en baby. I denne perioden av svangerskapet kan man ved hjelp av ultralyd begynne å vurdere anatomien hos fosteret og få en bekreftelse på at fosterets utvikling så langt har vært normal. Dette kan være vesentlig i forhold til videre oppfølging i svangerskapet.

3D/4D ultralyd, uke 26-30

3D ultralyd er stillbilde, mens ved 4D ser man fosteret i bevegelse.
Undersøkelsen anbefales mellom uke 26 og 32 i svangerskapet. Da er romforholdene i livmoren gode, og det er godt med fostervann rundt barnet. 


Det kan være utfordringer med undersøkelsen, og det er derfor ikke noen garanti for å få til vellykkede 3D bilder. Fosteret må ligge vendt opp mot mors mage, armer og ben må ikke dekke til ansiktet og det må være tilstrekkelig med fostervann. 

2D ultralyd, uke 32-40

Ultralyd i denne fasen av svangerskapet kalles trivsel og vekstkontroll. Undersøkelsen utføres for å se om fosteret vokser og utvikler seg som forventet, og om det er normal mengde fostervann rundt fosteret.

Det vil også gjøres en anatomisk vurdering for å kontrollere at utviklingen av organene er normal. Morkakens plassering blir også vurdert slik at den ikke er et hinder i forhold til fødsel.

Overføring av ultralydbilder direkte til telefon

Alle ultralydundersøkelser inkluderer utskrift av bilder. I tillegg sendes bilder og film* direkte til din/deres mobiltelefon ved hjelp av en skybasert løsning kalt Tricefy.

*Filmene inneholder ikke lyd.