Svangerskapskontroll

 

Svangerskapskontroll

med eller uten ultralydundersøkelse

Jordmor er spesialist på svangerskap fødsel og barseltiden. Ønsker du en privat svangerskapskontroll vil det være en individuelt tilpasset time.

Du kan selv velge om du vil komme alene eller ha med partner. Du og din partner vil få råd og veiledning gjennom svangerskapet. Hensikten er å ivareta mor og barn, avdekke komplikasjoner samt forberede de blivende foreldre til foreldrerollen.

Jeg vil lytte på barnets hjerte, måle symfyse-fundusmål, måle blodtrykk samt undersøke urin. Du kan bestille enkel svangerskapskontroll eller kombinere det med en ultralydundersøkelse.