Tjenester og priser

 

Hva vi tilbyr

Hos Innherred ultralyd kan du bestille time til ultralyd eller svangerskapskontroller. Du trenger ingen henvisning og du kan få time på kort varsel. Finner du ikke en time som passer i vårt bestillingssystem? Ta kontakt med meg på telefon eller e-post så finner vi en løsning.

Hva er ultralyd?

I dag får alle gravide et tilbud om en rutineundersøkelse rundt uke 18. Mange ønsker gjennom svangerskapet å benytte seg av private tilbud som et supplement til denne rutineundersøkelsen. Noen ønsker å få bekreftet graviditeten, noen ønsker å bli bedre kjent med den lille i magen og noen ønsker å se at alt står bra til med den lille. Uansett grunn – er du hjertelig velkommen til Innherred ultralyd. Mitt ønske som jordmor er å skape en god og trygg opplevelse for blivende foreldre.

Ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode (en probe). Ved 2D ultralyd vil lydbølger bli sendt fra proben og inn til fosteret. Ekkoet som da oppstår når lydbølgene treffer fosteret, returneres tilbake til proben. En datamaskin bearbeider de innkomne lydsignalene om til levende svart-hvitt bilder på skjermen. Fostervannet i livmorhulen gir utmerkede betingelser for overføring av lydbølger til fosteret og morkaken. Ultralyd under svangerskapet gir pålitelig informasjon om fosteret.

Ultralyd er ikke farlig. Langtidsstudier av barn som har vært utsatt for ultralyd i svangerskapet viser ingen skadelige virkninger verken på vekst, språk eller kroppslig utvikling. Siden ultralyd ble et tilbud til alle gravide i Norge i 1986, er det ikke registrert skadevirkninger på fosteret.

Her hos Innherred ultralyd tilbyr jeg ulike ultralydundersøkelser ut ifra hvor langt dere har kommet i svangerskapet og hva dere måtte ønske ut av undersøkelsen.

Tjenester

Viktig informasjon: Ved bestilling av NIPT ønsker vi at du gjennomfører NIPT-skolen før du ankommer timen. Informasjon om NIPT-skolen finner du her – https://eddalabs.com/

 

Celleprøve

Det er viktig at du tar livmorhalsprøve selv om du er ung, frisk og HPV-vaksinert.

Det anbefales at alle kvinner i alderen 25-69 år tar en celleprøve fra livmorhalsprøve hvert 3 år for å forebygge livmorhalskreft.

Dersom du har symptomer som uregelmessige blødninger, blødning etter samleie, unormal utflod eller underlivssmerter bør du ta prøven tidligere.

En celleprøve tar kort tid, et halvt minutt.

Er det på tide med celleprøve, kan du bestille time hos oss.

DETTE BØR DU TENKE PÅ FØR DU KOMMER FOR Å TA EN PRØVEN.

-Vi kan ikke ta prøven om du har  menstruasjon.

-Unngå helst samleie de to siste dagene før celleprøve.

-De to siste dagene før livmorhalsprøven må du unngå å bruke tampong, vaginale medisiner eller kremer og pessar.

UNDERSØKELSEN.

Prøven fra livmorhalsprøven hentes ut gjennom en gynekologisk undersøkelse. Vi bruker en liten børste som samler opp overflateceller fra livmorhalsen. Dette gjør vanligvis ikke vondt, men kan oppleves litt ubehagelig. Det er normalt å blø litt etterpå.

 

NIPT

NIPT.

Innherred ultralydklinikk er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre NIPT test.

Vi har god kompetanse om fosterdiagnostikk og lang erfaring innen ultralyd av gravide.

HVA ER NIPT: NIPT står for Non- Invasiv Prenatal Test, og er en blodprøve – en screeningtest som benyttes innen fosterdiagnostikk. Hensikten er å påvise sannsynlighet for kromosonavvik hos fostret.

Testen avdekker tre spesifikke kromosonavvik.

Trisomi 21 ( Down Syndrom), Trisomi 18 (Edward Syndrom) og Trisomi 13 (Partau Syndrom). Dette i henhold til norsk lovgivning.

Blodprøven, er en sikker og pålitelig test, og vil oppdage 99% av de kromosonfeil nevnt ovenfor. Testen kan tas av mor fra svangerskapsuke 10+0, men vi anbefaler å ta den litt senere.

NIPT OG ULTRALYD.

Vi anbefaler å gjøre en kombinasjon av NIPT og ultralyd.

Ultralyd er viktig med tanke på å måle lengde av fostret-CRL og ut fra det fastslå svangerskapslengden. Samtidigse om det er et eller flere foster samt se at det er hjerteaktivitet hos fostret.

 

FREMGANGMÅTE,

Før du kommer til oss, ønsker vi at du har gjennomført NIPT skolen. Du logger deg inn med Bank ID, og leser informasjon der.

https://eddalabs.com/

– Du bestiller time, helst etter uke 11 i svangerskapet.

-Tar NIPT skolen.

-Du kommer til time på klinikken, der vi gjør ultralyd og gir veiledning om NIPT test, og du signerer samtykkeskjema til undersøkelsen.

Vi vil forsikre deg om at du er nok informert, og vi vil gi veiledning.

SVAR PÅ PRØVEN.

Ved normale svar vil du motta SMS direkte fra laboratoriet. Dette tar ca …..

Enkelte ganger kan svaret være usikkert eller vi ikke har fått tilstrekkelig DNA materiale, da vil den gravide bli kontaktet av oss.

Hvis blodprøven viser høy sansynelighet for Trisomi 21, 18 eller 13 vil vi kontakte den gravide og henvise til fosterdiagnostikk ved Senter for fostermedisin St. Olav. De vil på ny ta ultralyd og en invasiv prøve, dette for å bekrefte/avkrefte mistanke om kromosonfeil.

Vi samarbeider med Life Genomics AB i Gøteborg i Sverige- Edda Labs, som har lang erfaring og meget god kompetanse på NIPT analyse.

Tidlig ultralyd, uke 6 - 11

Tidlig ultralyd mellom uke 6-11, gjøres vaginalt. Hensikten med undersøkelsen er å se utviklingen av svangerskapet, at fosteret er i uterus og antall foster. Hjertet har begynt å slå, og hjertefrekvensen varierer ut fra hvilken svangerskapsuke du er i. Ved å måle fosteret fra hode til rumpe- CRL, beregnes svangerskapslengden.

Den embryonale fasen avsluttes, og embryoet går nå over til å være et foster. God oppfølging og en ultralydundersøkelse mellom uke 6-11 kan ofte være nødvendig og viktig da sjansen for spontanabort er størst i denne perioden.

2D ultralyd, uke 12-18

Nå har den føtale perioden startet, alle organene er dannet og det begynner å ligne en baby. I denne perioden av svangerskapet kan man ved hjelp av ultralyd begynne å vurdere anatomien hos fosteret og få en bekreftelse på at fosterets utvikling så langt har vært normal. Dette kan være vesentlig i forhold til videre oppfølging i svangerskapet.

3D/4D ultralyd, uke 26-30

3D ultralyd er stillbilde, mens ved 4D ser man fosteret i bevegelse.
Undersøkelsen anbefales mellom uke 26 og 32 i svangerskapet. Da er romforholdene i livmoren gode, og det er godt med fostervann rundt barnet. 


Det kan være utfordringer med undersøkelsen, og det er derfor ikke noen garanti for å få til vellykkede 3D bilder. Fosteret må ligge vendt opp mot mors mage, armer og ben må ikke dekke til ansiktet og det må være tilstrekkelig med fostervann. 

2D ultralyd, uke 32-40

Ultralyd i denne fasen av svangerskapet kalles trivsel og vekstkontroll. Undersøkelsen utføres for å se om fosteret vokser og utvikler seg som forventet, og om det er normal mengde fostervann rundt fosteret.

Det vil også gjøres en anatomisk vurdering for å kontrollere at utviklingen av organene er normal. Morkakens plassering blir også vurdert slik at den ikke er et hinder i forhold til fødsel.

Svangerskapskontroll

Jordmor er spesialist på svangerskap fødsel og barseltiden. Ønsker du en privat svangerskapskontroll vil det være en individuelt tilpasset time.

Du kan selv velge om du vil komme alene eller ha med partner. Du og din partner vil få råd og veiledning gjennom svangerskapet. Hensikten er å ivareta mor og barn, avdekke komplikasjoner samt forberede de blivende foreldre til foreldrerollen.

Jeg vil lytte på barnets hjerte, måle symfyse-fundusmål, måle blodtrykk samt undersøke urin. Du kan bestille enkel svangerskapskontroll eller kombinere det med en ultralydundersøkelse.

Svangerskapskontroll med ultralydundersøkelse

Svangerskapskontroll inkludert ultralydundersøkelse

Jordmor er spesialist på svangerskap fødsel og barseltiden. Ønsker du en privat svangerskapskontroll vil det være en individuelt tilpasset time.

Du kan selv velge om du vil komme alene eller ha med partner. Du og din partner vil få råd og veiledning gjennom svangerskapet. Hensikten er å ivareta mor og barn, avdekke komplikasjoner samt forberede de blivende foreldre til foreldrerollen.

Jeg vil lytte på barnets hjerte, måle symfyse-fundusmål, måle blodtrykk samt undersøke urin. Du kan bestille enkel svangerskapskontroll eller kombinere det med en ultralydundersøkelse.

Overføring av ultralydbilder direkte til telefon

Alle ultralydundersøkelser inkluderer utskrift av bilder. I tillegg sendes bilder og film* direkte til din/deres mobiltelefon ved hjelp av en skybasert løsning kalt Tricefy.

*Filmene inneholder ikke lyd.

Priser

Avbestilling av time må skje minst 24 timer i forkant, hvis ikke vil du bli belastet full pris for din time.